https://www.innosociety.org/m/404-1649-105557.php?Lang=zh-tw

金145 SHIH-CHI YANG, PO-YU LIU, CHIH-YUAN WANG, CHIH-YU TASI, JASON CHENG Intelligent running in place training device KuangJen Catholic High School
金146 BO-YU CHEN, YU-CHANG CHANG, RUEI-SHUAN TSAI, CHUN-WEN YANG, WEI-CHENG LIN, KAI-WEI CHEN Anti-epidemic new life smart home KuangJen Catholic High School
銀097 YAN-JIE LIN, WEI-CI LAI, HUNG-YU CHANG, CHIH-HUNG CHIANG, TING-KAI HSU, SHENG-EN LIN Power generation device for generating power by rocking wheel fitness equipment KuangJen Catholic High School
銅040 TZ-CHEN LAN, BING-YU TSAI, AN-CHIEH CHENG, YI-JIE TSENG, YI-YU LIN, SHAO-LUN LU Mobile phone safety protection charging stand capable of setting temperature and power off KuangJen Catholic High School
銅041 JO-CHIN CHEN, YI-HSIU DING, CHING-LUN YANG, KO-AN LEI, YIN-XI CHANG Adjustable pillow suitable for various wounds KuangJen Catholic High School